Äänekosken työpaja

Toiminta on tarkoitettu alle 30-vuotiaille äänekoskelaisille nuorille. Toimintaan osallistumisen perusteena voi olla esimerkiksi työttömyys, toimettomuus, ammatillisen koulutuksen puuttuminen, opiskelujen keskeytyminen tai sen uhka, tai muu syy. 

 

starttipaja500

 

Starttipajatoiminnan tavoitteena on tarjota mielekästä ja tavoitteellista toimintaa arkeen, selkeyttää tulevaisuuden suunnitelmia ja löytää jatkopolkuja. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa työelämä-/opiskeluvalmiuksia ja arjenhallintataitoja, sekä tunnistaa omat vahvuudet ja mielenkiinnonkohteet.

Toimintaan kuuluu muun muassa ruuanlaitto, ulkoilu, tutustumiskäynnit, sekä kädentaitojen harjoittaminen. Viikko-ohjelma suunnitellaan ja toteutetaan jokaisen omien yksilöllisten tavoitteiden pohjalta.

Starttipajalle voi tulla sopimuksesta riippuen 1-4 päivänä viikossa esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, tai työssäoppimisjaksolle. Valmentautumisjakson päätteeksi osallistuja saa osaamistodistuksen.

Starttipajalle tullaan Työvoiman palvelukeskuksen (TYP), Äänekosken kaupungin palveluohjaajan, etsivän nuorisotyön, tai myös oppilaitoksen kautta. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä starttipajan ohjaajaan puhelimitse.

 

Starttipajaohjaaja:

Anne Myllyvirta  0400 115 682

Ossi Ritola  040 514 2890

 

P1290035